Öğretmenler Okul Dışında Konser Verecek

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin kişisel ve mesleki ve alana yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yeni beceriler kazanması amacıyla, okul dışında öğretmenlerin katılımıyla uygulanacak programı illere gönderdi. Buna göre illerdeki tarihi ve kültürel mekanlarda konserler verecek öğretmenler, sportif etkinliklere ve “eğitimde drama”, “müzede drama”, “doğada drama”, “masal anlatıcılığı”, “akıl ve zeka oyunları” ve “oryantiring” gibi etkinliklere katılarak becerilerini geliştirebilecek.

ÖĞRETMENLER SOSYAL, SPORTİF VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLERE KATILACAKLAR
2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğretmenler için hazırlanan mesleki gelişim programı, eğitim, sanat ve spor başlıkları belirlendi. Öğretmenler sadece okullarda değil okul dışında da öğrenme fırsatlarını geliştirecek sosyal, sportif ve kültürel etkinliklere katılacak. Öğretmenlerin 2019-2020 eğitim öğretim yılında yapacakları ve bugün başlayan 2019 Eylül dönemi mesleki çalışma programı 5 gün sürecek. Bu yılki programa göre, öğretmenler sadece okullarda değil okul dışında da öğrenme fırsatlarını ön plana çıkaran bir dizi mesleki gelişim etkinlikleri ile sosyal, sportif ve kültürel etkinliklere katılacak. İllerdeki tarihi ve kültürel mekanlarda konserler verecek öğretmenler, sportif etkinliklere ve “eğitimde drama”, “müzede drama”, “doğada drama”, “masal anlatıcılığı”, “akıl ve zeka oyunları” ve “oryantiring” gibi etkinliklere katılarak becerilerini geliştirebilecek.
İŞTE O PROGRAM
Bakanlığın öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimleri için belirlediği çerçeve program başlıkları şöyle: “Bütün eğitim kademelerinde özel eğitim uygulamaları, kapsayıcı eğitim bağlamında Türkçenin ikinci dil olarak öğretilmesine yönelik öğretmen kapasitesinin güçlendirilmesi eğitimi, okul yöneticilerinin mesleki becerilerinin gelişimi eğitimi, okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin rehberlik becerilerinin geliştirilmesi eğitimi, STEM eğitimi, robotik ve kodlama eğitimi, yazılım geliştirme uygulamaları eğitimi, eğitimde inovasyon için tasarım odaklı düşünme, bilgi işlemsel ve algoritmik düşünme uygulamaları eğitimi, zeka oyunları uygulamaları eğitimi, akıl ve zeka oyunları eğitimi, müze eğitimi, müzede drama eğitimi, masal anlatıcılığı uygulama atölyesi eğitimi, doğada drama, oryantiring, doğa yürüyüşü, orff eğitimi, ‘Bir öğretmen bin ritim eğitimi’, halk oyunları eğitimi, Türkçenin kullanımı ve diksiyon eğitimi, köy okullarında birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi, öğretmenlik mesleği etiği eğitimi, okul aile iş birliği eğitimi, trafik eğitimi teknoloji ve madde bağımlılığı eğitimi, okul tabanlı afet eğitimi, kariyer rehberliği, ergenlik çağında bulunan öğrencilere yönelik sınıf yönetimi ve disiplin eğitimi, ilk yardım eğitimi, öğrencilere çevre bilinci kazandırma eğitimi, şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler, okul ve çevre güvenliği eğitimi, değerler eğitimi, kaynaştırma eğitimi, bireyselleştirilmiş eğitim programları, işletmelerde mesleki eğitim, staj veya yoğunlaştırılmış eğitim uygulamaları, öğrenci devamsızlığının azaltılması için alınacak tedbirler, güncellenen öğretim programları” (BSHA)

BSHA – Bilim Sağlık Haber Ajansı

Benzer Haberler