Sağlık 

Türkiye’de Ölüm Nedeni

Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2018 Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler, 161 bin 920 oldu Ölüm nedenlerinde ilk üç sıra 2018 yılında da değişmedi. Ölüm vakalarının %38,4’ünü oluşturan dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bunu %19,7 ile iyi ve kötü huylu tümörler, %12,5 ile solunum sistemi hastalıkları izledi. Ölüm nedenlerinin dağılımı, 2017, 2018 Dolaşım sistemi kaynaklı ölümlerin %39,7’sini iskemik kalp hastalığı oluşturdu İskemik kalp hastalığından sonra sırasıyla %22,4 ile serebro-vasküler hastalık ve %8,3 ile hipertansif hastalıklar görüldü. Dolaşım sistemi hastalıklarından ölümlerin alt gruplara göre dağılımı, 2017, 2018 Tümörden ölüme en çok…

Devamı