Gündem 

Tek kişilik hanehalkı oranı arttı

Ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,4 oldu
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; Türkiye’de 2014 yılında 3,6 kişi olan
ortalama hanehalkı büyüklüğünün azalma eğilimi göstererek 2018 yılında 3,4 kişi olduğu görüldü.
İllere göre incelendiğinde; 2018 yılında ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 6,4 kişi
ile Şırnak oldu. Şırnak ilini 5,6 kişi ile Şanlıurfa, 5,5 kişi ile Hakkari ve Batman illeri izledi. Ortalama
hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu iller ise 2,7 kişi ile Çanakkale, Eskişehir ve Balıkesir oldu. Bu
illeri, 2,8 kişi ile Tunceli, Burdur, Edirne, Giresun ve Kırklareli illeri izledi.
Tek kişilik hanehalkı oranı arttı
Çekirdek aile; yalnızca eşlerden veya eşler ve çocuklarından veya tek ebeveyn ve en az bir çocuktan
oluşan aileler olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım kapsamında, ADNKS sonuçlarına göre; ülkemizde tek
çekirdek aileden oluşan hanehalklarının oranı, 2014 yılında %67,4 iken 2018 yılında %65,3 oldu. Tek
kişilik hanehalklarının oranının ise 2014 yılında %13,9 iken 2018 yılında %16,1’e yükseldiği görüldü.
En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan aile olarak tanımlanan geniş ailelerden oluşan
hanehalklarının oranı, 2014 yılında %16,7 iken 2018 yılında %15,8 oldu. Çekirdek aile bulunmayan
birden fazla kişiden oluşan hanehalklarının oranının ise 2014 yılında %2,1 iken 2018 yılında %2,8’e
yükseldiği görüldü.
Hanehalkı tiplerine göre hanehalkı oranı, 2014-2018
Tek kişilik hanehalkı oranının en yüksek olduğu il Tunceli oldu
Tek kişilik hanehalkı oranının en yüksek olduğu il, 2018 yılında %25,6 ile Tunceli oldu. Tunceli ilini
%25,5 ile Gümüşhane, %24,5 ile Giresun izledi. Tek kişilik hanehalkı oranının en düşük olduğu il, %9
ile Diyarbakır oldu. Diyarbakır ilini %9,3 ile Van, %9,4 ile Batman izledi.
Tek kişilik hanehalkı oranı en yüksek ve en düşük ilk 5 il, 2018
Tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı en fazla Osmaniye’de görüldü
Tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı oranının en yüksek olduğu il, 2018 yılında %72,2 ile Osmaniye
oldu. Osmaniye ilini %72 ile Kayseri ve %71,1 ile Adıyaman takip etti. Tek çekirdek aileden oluşan
hanehalkı oranının en düşük olduğu il, %54,5 ile Tunceli oldu. Tunceli ilini %54,8 ile Gümüşhane ve
%54,9 ile Artvin izledi.
Tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı oranı en yüksek ve en düşük ilk 5 il, 2018
Hanehalklarının %8,9’unu tek ebeveyn ve çocukları oluşturdu
Türkiye’de 2018 yılında toplam hanehalklarının %8,9’unu tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan
hanehalkları oluşturdu. Daha detaylı incelendiğinde; toplam hanehalklarının %1,9’unu baba ve
çocuklardan oluşan hanehalkları, %7’sini ise anne ve çocuklardan oluşan hanehalkları oluşturdu.
Tek ebeveynli hanehalkı en fazla Bingöl’de görüldü
Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanehalkı oranının en yüksek olduğu il, 2018 yılında %10,8 ile
Bingöl oldu. Bu ili, %10,7 ile İzmir, %10,6 ile Malatya izledi. Bu oranın en düşük olduğu iller ise %6,6 ile
Bayburt, Yozgat ve Tokat, %6,7 ile Ardahan, Nevşehir ve Burdur, %6,8 ile Bitlis oldu.
Anne ve çocuklardan oluşan hanehalkı oranının en yüksek olduğu iller %8,5 ile Bingöl, %8,4 ile İzmir ve
%8,3 ile Adana ve Ankara, en düşük olduğu iller ise %4,6 ile Ardahan, %4,9 ile Bayburt ve %5 ile
Burdur ve Yozgat oldu. Baba ve çocuklardan oluşan hanehalkı oranının en yüksek olduğu iller %3,1 ile
Kilis, %2,8 ile Malatya ve %2,7 ile Gümüşhane ve Trabzon, en düşük olduğu iller ise %1,3 ile Nevşehir,
%1,4 ile Adıyaman ve %1,5 ile Kayseri, Uşak, Bitlis, Tokat, Konya, Niğde ve Sivas oldu.
Geniş aileden oluşan hanehalkı oranının en yüksek olduğu il Şırnak oldu
En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan aile olarak tanımlanan geniş aileden oluşan hanehalkı
oranının en yüksek olduğu il, 2018 yılında %29,8 ile Şırnak oldu. Şırnak ilini %26,6 ile Hakkari ve
%25,2 ile Batman izledi. Geniş aileden oluşan hanehalkı oranının en düşük olduğu il, %9,8 ile Eskişehir
oldu. Eskişehir ilini %10,3 ile Çanakkale ve %11,1 ile Balıkesir izledi.
Geniş ailelerden oluşan hanehalkı oranı en yüksek ve en düşük ilk 5 il, 2018
Bireyleri en fazla aileleri mutlu etti
Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 18 ve üzeri yaştaki bireyler arasında kendilerini en
fazla ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı 2018 yılında %74,2 oldu. Erkeklerin %78,7’si kendilerini
en fazla ailelerinin mutlu ettiğini ifade ederken bu oranın kadınlar için %69,7 olduğu görüldü.
İnternete bağlanabilen televizyon bulunan hanelerin oranı %32,1 oldu
Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre; hanelerde bilişim teknolojileri
bulunma oranları incelendiğinde; hanelerde masaüstü bilgisayar bulunma oranının 2004 yılında %10
iken 2011 yılında %34,3’e yükseldiği, daha sonraki yıllarda ise düşüş eğilimi gösterdiği ve 2018 yılında
%19,2 olduğu görüldü.
Hanelerde dizüstü, tablet, netbook gibi taşınabilir bilgisayar bulunma oranı, 2004 yılında %0,9 iken
daha sonraki yıllarda sürekli bir artış göstererek 2018 yılında %50,1 oldu. Hanelerde cep telefonu/akıllı
telefon bulunma oranının 2004 yılında %53,7 iken 2018 yılında %98,7’ye yükseldiği görüldü.
Hanelerde İnternete bağlanabilen televizyon bulunma oranının 2013 yılında %7,3 iken 2018 yılında
%32,1 olduğu, İnternet erişimi oranının ise 2004 yılında %7 iken 2018 yılında %83,8 olduğu görüldü.
Bireylerin %20,1’inin yoksulluk sınırının altında olduğu görüldü
Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre; eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan
gelirinin %60’ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırı incelendiğinde, yoksulluk sınırının altında
yaşayan bireylerin oranının 2017 yılında %20,1 olduğu görüldü. Hanehalkı tipine göre yoksulluk oranı
incelendiğinde ise tek ebeveynli en az bir çocuğu olan hanehalklarının %26,3’ünün hesaplanan göreli
yoksulluk sınırının altında yaşadığı gözlendi.
Bağımlı çocuk; 18 yaşından küçük olan veya 18-24 yaşında olup ekonomik açıdan pasif ve
ebeveynlerinden en az biri ile yaşayan kişiler olarak tanımlanmaktadır. Bağımlı çocuğu olan
hanehalklarının yoksulluk oranı %25,1 iken bağımlı çocuğu olmayan hanehalklarının yoksulluk oranı
%6,7 oldu.
En fazla koruyucu ailenin İstanbul’da olduğu görüldü
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının verilerine göre; 2018 yılında Türkiye genelinde mevcut
koruyucu aile sayısı 5 bin 289 oldu. Koruyucu aile sayısı illere göre incelendiğinde; en fazla koruyucu
ailenin 486 aile ile İstanbul’da olduğu görüldü. İstanbul’u 360 aile ile İzmir, 312 aile ile Ankara, 201 aile
ile Kayseri ve 187 aile ile Kocaeli illeri takip etti.
Hanehalkları bütçelerinden en fazla payı konut ve kira harcamasına ayırdı
Hanehalkı bütçe araştırması sonuçlarına göre; 2017 yılında Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim
amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı %24,7 ile konut ve kira harcamaları alırken, ikinci
sırayı %19,7 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları, üçüncü sırayı ise %18,7 ile ulaştırma harcamaları
aldı. Toplam tüketim harcamalarında en düşük payı alan harcama grupları ise %2,2 ile sağlık, %2,3 ile
eğitim ve %2,7 ile eğlence ve kültür harcamaları oldu.
Konuta ilişkin en önemli problem izolasyondan dolayı ısınma sorunu oldu
Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre; 2017 yılında konutun mülkiyet durumları
incelendiğinde; bireylerin %59,1’inin oturduğu konutun kendilerine ait olduğu, %24,7’sinin ise kiracı
olduğu görüldü.
Bireylerin %40,8’inin 2017 yılında konutunda izolasyondan dolayı ısınma sorunu yaşadığı, %36,6’sının
sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi vb. nedenlerle sorun yaşadığı ve %22,9’unun
trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği veya diğer çevresel sorunlar yaşadığı
görüldü.

Benzer Haberler

Leave a Comment