Share

Hekim Eylemleri Devam Ediyor!

“Emek Bizim Söz Bizim” eylem süreci kapsamındaki İl gezileri Denizli ile devam Etti. Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) “Emek Bizim Söz Bizim” eylem süreci kapsamında 14 Mart sürecine yönelik başlattığı il gezileri, 4-5 Mart 2022 günü Denizli’de devam etti.

Hekim eylemleri devam ediyor. TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, Merkez Konseyi üyeleri Prof. Dr. Rıza Hakan Erbay, Dr. Kazım Doğan Eroğulları, Dr. Onur Naci Karahancı, Dr. Alican Bahadır ile Denizli Tabip Odası Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, ilk olarak tabip odasının seçili kurullarıyla bir araya geldi. Toplantıda Sağlık Bakanlığı tarafından alınan yeni COVID-19 kararları ile 14-15 Mart Büyük G(ö)REV’ine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Heyet daha sonra iki özel hastanede hekimlerle buluştu. Buluşmalarda TTB ve tabip odalarının açıkladığı 10 acil talep üzerinden yürütülecek mücadele ve 14-15 Mart Büyük G(ö)REV’i üzerine değerlendirmeler yapıldı. Ziyaretlerde, sağlık çalışanlarının özlük hakları ve toplumun sağlık hakkı için 14-15 Mart Büyük G(ö)REV’ine katılım çağrısı yapıldı.

Hekim Eylemleri Devam Ediyor!

You may also like...