Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa DİĞLER’in “Horozlar ve Suretler” isimli resim sergisi 25 Kasım’da açılacak.

Sergide yer alan çalışmalar sanatçının son iki yıl içerisinde ürettiği çalışmalar olup sergide yaklaşık 41 çalışma yer almaktadır. Sergi, 6 Aralık 2019’a kadar Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sanat Galerisinde Cumartesi ve Pazar günleri hariç diğer günler 09.00 – 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Sanatçı DİĞLER, horoz simgesi üzerinde yaklaşık 6 yıldır çalışma yapmaktadır. Sanatçının gelekneksel sanatlara olan ilgisi sanatçıyı horoz ve tavuk imgesini kullanmaya itmiştir. Sanatçının resimlerinde horoz simgesini kullanmasının nedenlerinden birisi horoz simgesinin geleneksel kültürdeki sembolik anlamlarının yanı sıra bazen de plastik bir ifade aracı olarak bunu seçmesidir.
ÇOK SAYIDA HOROZ VE TAVUK FİGÜRÜ
Türk sanatında horoz-tavuk simgesinin Proto-Türk veya Hun dönemi olarak adlandırılan dönemde Pazırık kurganlarından çıkarılan eserler arasında bulunduğu dikkat çekmektedir. Pazırık kurganlarında çıkan eserler arasında horoz-tavuk simgesi deriden kesilmiş veya lahitler üzerine oyulmuş şekilde ya da elbiselerde yer almaktadır. Bunlar büyük olasılıkla kötü ruhları kovan koruyucu simgelerdir. Horoz-tavuk simgesi ayrıca On İki Hayvanlı Türk Takviminde yılı simgeleyen hayvanlardan biridir. Ayrıca Selçuklu ve Osmanlı dönemi minyatür, hat, fersk, maden, ahşap, taş ve halı sanatında özellikle Selçuklu sanatının en gözde eserlerinden olan Varka ve Gülşah minyatürleri ile Osmanlı sanatına ait Hümayunname ve Zübdetü’t Tevarih minyatürlerinde çok sayıda horoz ve tavuk figürüne rastlanmaktadır. (BSHA )

BSHA – Bilim Sağlık Haber Ajansı