Tagged: Fahrettin Koca

Sağlıkta Şiddet Yasa Teklifi Meclise Sunuldu

Sağlıkta şiddet suçlarının önlenmesi ve Malpraktis davalarındaki haksızlıkların sona erdirilmesi için ilgili kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören Teklif, Büyük Millet Meclisine sunuldu ve Adalet Komisyonuna...