7. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Ulusal Kongresi Düzenlendi

Share

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Diyarbakır Tabip Odası tarafından düzenlenen “1. Dr. İlhan Diken Mezopotamya Halk Sağlığı Günleri” etkinliği 2-3 Kasım 2019 tarihlerinde Diyarbakır’da gerçekleştirildi.

“Sağlıkta Bölgesel Eşitsizlikler” ana temasıyla düzenlenen etkinlikte, sağlık alanında yaşanan eşitsizliklerin nedenleri ve eşitsizliklerin azaltılması/ortadan kaldırılması için yürütülen ve yürütülecek mücadele yöntemleri ele alındı.

İlk gün, etkinliğin açılışında konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman,  sağlıktaki eşitsizlikleri azaltacak seçeneğin, kamu sağlık olanaklarının kısılması ve giderek özel sektöre devredilmesi değil, geliştirilmesi ve niteliğinin artırılması olduğunu söyledi. Sağlıkta eşitsizlikleri azaltmayı hedeflemeyen hiçbir programın, vatandaşlar açısından anlamı olmadığını belirten Adıyaman, “Eşitsizliklerin azaltılması da, bu eşitsizlikten mağdur olan kesimlerin, sağlık çalışanları dâhil, bu tabloya güçlü bir şekilde itiraz etmesi ile mümkündür” diye konuştu. Ardından Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Şerif Demir açılış konuşmasını yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Alaeddin Şenel’in konuşmacı olduğu “Eşitlik” başlıklı konferansa geçildi. Konferansın ardından kolaylaştırıcılığını Dr. Bülent Nazım Yılmaz’ın yaptığı “Bölgede Sağlık Alanındaki Eşitsizlikler” başlıklı panel izledi. Panele Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış, Dr. Nevroz Gürceğiz, Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak konuşmacı olarak katıldılar.

Öğle arasının ardından, kolaylaştırıcılığını Prof. Dr. Funda Obuz’un yaptığı, Dr. Deniz Mardin ve Dr. Evin Bahar Dündar’ın konuşmacı olduğu “Göç ve Sağlık” paneline geçildi. Etkinliğin ikinci günü “Anadil ve Sağlık” paneli ile başladı. Kolaylaştırıcılığını Dr. Şemsettin Koç’un üstlendiği panele Dr. Adem Avcıkıran ve Dr. Erdal Sayyiğit konumacı olarak katıldılar. “Bölge Belediyeleri ve Sağlık” başlıklı, Dr. Cegerğun Polat tarafından yürütülen panelin konuşmacıları Dr. Adnan Selçuk Mızraklı ve Av. Kezban Yılmaz katılamadıkları için avukatları aracılığıyla gönderilen mesajları paylaşıldı. Toplantının değerlendirilmesi ve gelecek yıl için önerilerin alınmasının ardından etkinlik sona erdi. (BSHA)

BSHA – Bilim Sağlık Haber Ajansı

You may also like...