Anadolu Sigorta, 2022 Yılında Ticari Müşterilerine Sunduğu Hizmetlerle Ön Planda Olacak

Share

Bireysel müşterilerinin yanı sıra, ticari müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetlere ağırlık veren Anadolu Sigorta, önümüzdeki dönemde Ticari ve Bireysel Siber Güvenlik Sigortaları, Kefalet Sigortası, Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortaları, Sektörel Kobi Paket Sigortaları ve Yönetici Sorumluluk sigortalarında gelişim ivmesini yükseltmeye devam edecek.

 

Anadolu Sigorta, geçtiğimiz yıl ön plana çıkan ürün ve hizmetleriyle bireysel müşterilerinin yanı sıra ticari müşterilerine de yenilikler sunmaya devam etti. Ticari ve Bireysel Siber Güvenlik Sigortaları, Kefalet Sigortası ve Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortaları, Sektörel Kobi Paket Sigortaları ve Yönetici Sorumluluk alanlarında güçlü büyümesini sürdüren Anadolu Sigorta, 2022 yılında bu alanlarda gelişim ivmesini üst seviyelere taşımayı hedefliyor.

 

“Ticari Siber Güvenlik Paket Sigortasında çok ciddi bir büyüme gerçekleştirdik”

Pandeminin etkisiyle şirketler, teknolojiye uyum sağlama konusunda hızlı gelişme kaydetmeye başladı. Operasyonların ve iş süreçlerinin teknolojiyle daha çok bütünleşmesi yeni bir risk alanı siber riskleri ortaya çıkardı. Siber risklere bağlı olarak işletmeler, iş sürekliliğini ve itibarını zedeleyen durumlarla karşılaşabiliyor. 

 

Sigorta sektörünün siber risklere karşı bireysel ya da ticari segmente özel sigorta çözümleri sunabildiğini açıklayan Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez, “Yeniliğe açık yüzümüz ile pandemi döneminden çok daha önce hayata geçirdiğimiz Ticari Siber Güvenlik Paket Sigortası, sigortalılarımızı poliçe kapsamı dahilinde veri koruma hasarları, iş durmasından kaynaklanan zararlar, kişisel verilerle ilgili idari para cezaları, siber fidye hasarları gibi birçok riske karşı koruyor. Geçtiğimiz yıl Ticari Siber Güvenlik Paket Sigortasında oldukça önemli bir üretim gerçekleştirdik” dedi.

 

Siber güvenlik sigortalarında, Ticari Siber Güvenlik için paket çözümlerin yanı sıra bireysel müşterilerin değişen ihtiyaçlarına hitap eden ve paket şeklindeki Bireysel Siber Güvenlik Sigortası ürünlerinin bulunduğunu belirten Sönmez, şöyle devam etti: “Bireysel Siber Güvenlik Paket Sigortası’nda banka internet şubesi, diğer finansal kurumlara ait internet hesapları, kredi veya banka kartları ve mobil bankacılık hesaplarına ulaşmak için kullanılan kişisel şifrelerin teknolojik yöntemlerle çalınması ya da şifrelerin bir başkası tarafından ‘ödül kazandınız’ gibi vaatlerle sigortalının rızası dahilinde öğrenilmesi durumunda finansal kurumun karşılamadığı ekonomik kayıplar, poliçe kapsam ve limitleri ile karşılanıyor. Her iki ürünümüzü birlikte değerlendirdiğimizde yaklaşık yarı yarıya bir dağılımdan söz edebiliriz. 2021 yılında 10 bin adede yakın poliçe düzenledik. Ayrıca, sigortalılara sunduğumuz Anadolu Siber Güvenlik hizmeti ile dark web ve deep web üzerinden kişisel veriler taranabiliyor. Böylelikle sigortalılarımız siber tehlikelere karşı korunuyor. Siber riskler karşısında güvende hissetmek isteyen ve karşılaşabileceği riskleri sigorta güvencesi ile korumak isteyen herkes için siber güvenlik sigortasını yaptırmalarını öneriyoruz.”

 

“2021 yılında kefalet sigortalarında da önemli bir prim üretimi gerçekleştirdik”

Kefalet sigortaları ile lehtar olan üçüncü tarafın zararlarının sigortalı adına telafi edilebildiğini belirten Levent Sönmez, “Sigorta şirketi, sigortalının kefili konumunda, sigortalının lehtara olan borcunu yerine getirmemesi nedeniyle lehtarın maruz kalabileceği zararları poliçe kapsamına bağlı olarak tazmin ediyor. Kefalet sigortalarının ihale katılım süreçlerinde teminat mektubu yerine geçebilmesi, şirketleri finansal anlamda rahatlatarak, bankalar nezdindeki kredi limitlerinin etkin kullanımını sağlıyor. Ayrıca, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği ve Kamu Teminat Projesi kapsamında fiziki kefalet senedi kullanımı kaldırılarak geçici kefalet senedi karşılığı olarak geçici elektronik kefalet senedi kullanımı uygulamasına başlandı. Bu uygulama çerçevesinde e-ihalelerde geçici senet düzenlendiğinde, senet elektronik imzalı olarak otomatik Takasbank sistemine aktarılacak. Uygulamadaki bu değişiklikle geçici senet taleplerinde ciddi artışlar yaşanılabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla, kefalet sigortalarındaki taleplerde artış eğiliminin devam edeceğini öngörüyoruz. 2021 yılında yaklaşık 40 milyon TL’lik bir üretim gerçekleştirdik. Birçok şirkete kefalet sigortasında koruma sağladık. 2022 yılında da şirketimizin bu alandaki gelişim ivmesini üst seviyelere taşıyacağını öngörüyoruz” dedi.

 

“Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’nda geçtiğimiz yıl 35 milyon TL prim üretimi gerçekleşti”

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’nın, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2019 yılında yürürlüğe aldığı ve sigorta havuzu modeli ile desteklenen bir sigorta ürünü olduğunu açıklayan Sönmez, “Devlet Destekli Alacak Sigortası ile poliçe başlangıcından sonra gerçekleşen yurtiçi satışlardan doğan ticari alacaklar belirlenen vade ve şartlar doğrultusunda teminat altına alınıyor. Bu kapsamda bakanlık tarafından belirlenmiş sigorta teminatlarını sunuyoruz. Böylelikle sigortalı gerçekleştirmiş olduğu yurtiçi satışlarının vadesinde tahsil edilememesi riskini, poliçe ile güvence altına alarak finansal geleceğini daha öngörülebilir hale getiriyor. Sektör verilerini değerlendirdiğimizde geçtiğimiz yıl bu alanda yaklaşık 35 milyon TL’lik bir üretim bulunuyor. Genel olarak değerlendirdiğimizde sigorta bilincinin artması ve gerçekleşen riskler ile artan farkındalık, alacak sigortalarının gelişimine katkı sağlayacaktır. Ürünün hedef kitlesinin genişlemesine yönelik yapılan düzenlemelerin de etkisiyle Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasına olan taleplerde 2022 senesi içinde artış bekliyoruz” diye konuştu. 

 

“Sigorta güvencesi, iş sürekliliğine destek olurken artan riskler karşısında da çözüm sunuyor”

Son yıllarda deprem, sel ve doluda yaşanan frekans sıklıklarının işletmeleri ani ve beklenmedik sonuçlarla karşı karşıya bırakabildiğine değinen Sönmez; “Sigorta güvencesi, iş sürekliliğine destek olurken, artan riskler karşısında da çözüm sunuyor. Yangın ve Doğal Afetler branşında uzun yıllardır güçlü konumunu sürdüren şirketimiz, Kobi Paket Sigortası ile kobilerin işletme binası, işletmede bulunan makine, demirbaş, elektronik cihaz, nakit para ve kıymetli evrak, dekorasyon gibi kıymetlerini geniş kapsamlı teminatlar ile tek bir poliçede sigorta güvencesine alabiliyor.” dedi. Poliçe kapsamında ayrıca, sektörel bazdaki paket sigortalar ile de market, eczane, akaryakıt servis istasyonu, güzellik merkezi, restoran, turistik tesisler, eğitim kurumları, sağlık kurumları ve oto galerileri gibi özelleşmiş sigorta çözümleri de sunuluyor.

 

Diğer yandan şirket varlıklarının ve yatırımcı beklentilerinin yönetildiği yönetici pozisyonlarının da oldukça büyük riskler barındırdığına değinen Sönmez, Yönetici Sorumluluk Sigortası ile yöneticilerin, görevlerini yerine getirirken yapabilecekleri kasıt dışı hata ya da ihmaller sebebi ile oluşan zararlarının teminat altına alındığını ifade etti. “Ürün portföyümüzde bulunan Yönetici Sorumluluk Sigortası, iş sürekliliğini ve yöneticilerin büyük projeler karşısında karar alma süreçlerini destekliyor. Zarara uğrayan tarafların yöneticilere yönelttiği tazminat talepleri ve taleplere ilişkin yapılacak hukuki savunma masrafları da poliçe kapsamında karşılanıyor. Ayrıca, resmi kurumlar tarafından yöneticilere kesilen idari para cezaları da ek teminat ile sigorta güvencesi altına alınabiliyor” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı