Dünya Gençliği Hakkında Çarpıcı Sonuçlar

Share

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ile birlikte İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi’nin (SESRIC) iki yılda bir gerçekleştirilen “2020 yılında İİT Üye Devletlerinde Gençliğin Durumu” raporunu açıkladı.

Yaklaşık 500 milyon olan dünya genç nüfusunun yaklaşık yüzde 29’unun İİT üye devletlerinde yaşıyor. İslam dünyasındaki gençliğin durumunu derinlemesine değerlendiren rapor, küreselleşmeden kaynaklanan hızlı kültürel değişimler ve özellikle dijital çağın getirdiği yaşam tarzları, gençler açısından yeni bir sürece işaret ediyor. Rapor, İİT üye devletlerindeki gençlerin hala dijital dünyaya sınırlı erişime sahip ve teknolojik yenilikten, eğitime ulaşmaya kadar uzanan fırsatlardan yararlanma açısından diğer ülkelere kıyasla daha dezavantajlı durumda olduğunu ortaya koyuyor.

İİT üye ülkelerindeki gençliğin ekonomik, sosyal ve siyasal durumunu inceleyen rapor, eğitim-öğretim, istihdam-girişimcilik, siyasi-sivil katılım, sağlık-ruh sağlığı, kültürel durum ve değerler gibi gençlerin refahına ilişkin temel alanların yanında gençlerin eğitiminin sonuçlarını incelemek için gençlik okuryazarlığı oranları, lise kayıt oranları ve uluslararası öğrenci hareketliliği gibi temel göstergeler de değerlendirildi.

İki bölümden oluşan İİT Üye Devletlerinde Gençliğin Durumu 2020 Gençliğin Ekonomik Katılımının Arttırılması raporu, ilk bölümde dört temel alan olan Eğitim ve Beceri Geliştirme; İstihdam ve Girişimcilik; Sağlık ve Refah; ve Sosyal Katılım inceleniyor. Raporun ikinci bölümünde ise, İİT Üye Devletlerinde gençliğin temel sorunlarını ortaya çıkarmak ve gençliğin durumunu iyileştirmeye yönelik politika önerileri sağlamak için gençlerin düşük ekonomik katılımına odaklanıyor.

GENÇLERİN YÜZDE 17,7’Sİ OKUMA YAZMA BİLMİYOR

İİT üyesi devletler eğitim ve beceri alanında önemli başarılara imza atmış olmasına rağmen, gençlerin halen yüzde 17,7’si okuma yazma bilmiyor. İİT Üye Devletlerinde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması gençlere yönelik kaliteli eğitimi güçlendirmek ve geliştirmek için etkili politikalar üretmesi gerekiyor.

HEM İŞSİZ, HEM İŞGÜCÜNE KATILIMI DÜŞÜK

Rapora göre, İİT üyesi ülkelerde gençler, yüksek işsizlik, düşük işgücü katılımı ve gençlerin girişimciliğe sınırlı katılımı dikkat çekiyor. Raporda genç nüfus işsizlik oranı yüzde 13,9 iken, dünya genç nüfusunda bu oran, yüzde 11,8. Gençlerin işgücüne katılımı açısından, İİT Üye Devletlerinin ortalaması yüzde 38,7’de kalırken, dünya ortalaması yüzde 41,4’ün oldukça altında kalıyor.

Toplumun gelişimi ve ilerlemesini gösteren önemli bir ölçü olan sağlık ve refah, gençlerin karşılaştığı başlıca sağlık sorunlarına değinen raporda üretken ve yapıcı becerilerinin ekonomilerine ve toplumlarına katkıda bulunmasını engellediği ortaya konuluyor.

Çeşitli kültürel, politik, ekonomik ve sosyal konular nedeniyle, İİT Üye Devletlerinde gençlerin katılımının diğer ülke gruplarından daha düşük olduğu ortaya konan raporda, siyasi istikrarsızlıklar, devam eden çatışmalar, geleneksel eski bakış açıları ve sivil toplum kuruluşlarının sınırlı gelişimi, gençlerin etkili sosyal katılımını engelleyen ana nedenlerden bazıları olarak sıralanıyor.

GENÇ KADINLARIN ÜÇTE BİRİ İSTİHDAM, EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE AKTİF DEĞİL

İşgücü piyasasında gençler için imkanların sınırlı veya yetersiz olması durumu olan ekonomik hareketsizliğin dünyada gençler arasındaki oranı yüzde 58,6 iken, İİT Üye Devletlerindeki gençlerde bu oran yüzde 61,3 olduğu ortaya çıkarıldı. İİT Üye Devletlerinde, 2019’da ortalama gençlerin yüzde 24,1’i istihdam, eğitim veya öğretimde yer almadığını ortaya koyan rapor,   İİT Üye Devletlerinde genç kadınların üçte birinden fazlasının (% 34,5) ne istihdam, ne eğitim ne de öğretimde aktif rol almadığını gösteriyor

Çalışma alanlarında sınırlı genç hareketsizliği, İİT Üye Devletlerinin gelişimi ve büyümesi üzerinde ciddi etkilere sahip olduğunu ortaya koyan rapor, gençliğin ekonomik katılımının nasıl artırılacağına özel dikkat gösterilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

RAPOR, GENÇLİK STRATEJİSİNİN TEMELİ

İİT Gençlik Araştırmasının İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler için önemli veriler ortaya koyduğunu söyleyen İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, şöyle dedi:

“Bazı üye devletler, gençlerin ekonomik katılımını artırmak için halihazırda özel programlar ve politikalar geliştirmiştir. Hatta bu programlardan ve politikalardan bazılarının diğer üye devletler tarafından kullanılabilecek başarı hikayeleri veya en iyi uygulamalar olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, bazı üye devletler, gençlerin ekonomik katılımını artırma çabalarını daha da destekleyebilecek İİT Gençlik Stratejisini uygulamaya başlamıştır.”

AYHAN: “İİT GENÇLERİNE DEĞER KATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

İİT Üye Devletlerinde Gençliğin Durumu araştırmalarının ICYF’in gelecek planlarına önemli katkıları bulunduğunu ve Gençlik Stratejisi ile pandemiye rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Ayhan, “İİT Üye Devletlerinde Gençliğin Durumu” sonuçları temelinde yapılandırılan 2021 Stratejik Planı çerçevesinde, küresel ölçekte gençlerin güçlendirilmesine  yardımcı olmak için kültür, gençlik gelişimi, ekonomik kalkındırma, çevre(doğa), networking, sosyal farkındalık, sanat olmak üzere 7 öncelik alanı belirlediklerini anlattı.

Son iki yılda İslam İşbirliği Gençlik Forumu olarak 30 MOU ve İşbirliği Protokolü, 4 İİT Üye Devlet Bakanlıkları İle İkili Anlaşmalar, 10 Uluslararası kurum, 8 üniversite, 4 STK ve 4 Devlet kurumu ile sözleşme imzaladıklarını anlatan Ayhan konuşmasına şöyle devam etti:

“2019’dan beri ulaştığımız genç sayısına bakınca gurur verici bir tablo çıkıyor. Bugüne kadar projelerimize başvuru sayısı 80 bin 150; programlarımıza katılmış ve eğitim görmüş genç sayısı 11 bin 865; online programlarımızın izlenme sayısı 620 bin 750 ve toplamda projelerimiz aracılığıyla ulaşabildiğimiz genç sayısı 5 milyon 437 bin 362. Bu bizim için çok gurur verici bir sonuç olmakla beraber bizi daha çok Müslüman gence ulaşmak için teşvik eden, heveslendiren bir sonuç aynı zamanda. Gençlerimizin parlak geleceği, onların yeteneklerine, öğrenme kapasitelerine olduğu kadar aldıkları kaliteli eğitime, bilime ve teknolojiye yapılan akıllı yatırıma bağlıdır. İnanıyorum ki, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da göstereceğimiz çabalarımızla ve destekçilerimizle işbirliği içinde, tüm sorunları ve zorlukları aşabiliriz. Gençlerimiz bizim bugünümüz ve geleceğimizdir.”

SESRIC Genel Koordinatörü Nebil Dabur rapora ilişkin, “Ana bulgularımızda, İİT ülkelerindeki gençler kayda değer bir ilerlemeye işaret ediyor. Ortalamayı ele aldığımızda ekonomi, eğitim, sağlık ve sosyal katılım alanlarında gelişmeler kaydedilmiştir. Raporun İİT ülkelerindeki gençlerin umutlarını ve hayallerini anlamak ve onların ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik politika ve programlar geliştirmek için mükemmel bir kaynak olacağına inanıyorum” dedi.

  BEYAZ HABER AJANSI (BHA)

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir