İzmir Sağlık Platformu İKÇÜ Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesinde yaşanan sağlıkta şiddet olayını kınadı. Açıklamada, ‘Şiddet Varsa Hizmet Yok’ sloganı atıldı.

16 Ekim 2019 tarihinde İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir hekim meslektaşımıza, saldırgan tarafından hayati tehlike oluşturacak şekilde şiddet uygulanması üzerine bu saldırıyı kınamak için İzmir Sağlık Platformu Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir basın açıklaması yaptı. Etkinlik öncesi İzmir Tabip Odası Başkanı Prof.Dr. Funda Barlık Obuz, İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Lütfi Çamlı ve TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Mübetcel İlhan saldırıya uğrayan meslektaşımızı tedavi gördüğü serviste ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Daha sonra İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Ali Gürbüz’ü ziyaret ederek, sağlıkta şiddet olayları ve alınması gerekli tedbirler üzerine bir görüşme gerçekleştirdiler. Basın açıklaması etkinliği saygı duruşuyla başladı. Açılış konuşmalarını İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Lütfi Çamlı ve SES İzmir Şube Eş Başkanı Hülya Ulaşoğlu yaptılar.
ŞİDDET VARSA HİZMET YOK
Saldırıya uğrayan meslektaşımızın annesi anestezi uzmanı Dr.Nergiz Songür bir anne ve bir hekim olarak yaşanan saldırı ile ilgili duygularını ifade etti. Basın açıklamasına katılan sağlık çalışanları sık sık, “Sağlıkta Şiddet Sona Ersin” “Şiddet Varsa Hizmet Yok” “Susma Haykır, Şiddete Hayır” sloganları attılar. Platform üyesi dernek ve sendika başkanlarının sağlıkta şiddet konusunda görüşlerini ifade etmelerinden sonra İzmir Sağlık Platformu adına ortak Basın Açıklaması metnini İzmir Tabip Odası Başkanı Prof.Dr. Funda Barlık Obuz okudu. (BSHA)

BSHA – Bilim Sağlık Haber Ajansı