Share

11 Yılda, 1000 Kemik İliği Nakli İle 1000 Yaşama Dokunduk

Türkiye’de ve dünyada hematopoietik, yani kemik iliği kaynaklı kök hücre naklinde referans merkez konumunda olan Medstar Antalya Hastanesi Prof. Dr. İhsan Karadoğan Kemik İliği Nakli Merkezi, 11 yılda gerçekleştirdiği 1000 nakille, 1000 hastanın ve ailesinin yaşamına dokunmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyor.

 

2011 yılı sonunda hayata geçirilen merkez, yalnızca Türkiye’den değil dünyanın pek çok ülkesinden yabancı hastaya sağlık hizmeti sunuyor. Kurulduğu dönemde 10 yataklı bir nakil ünitesiyken şu anda 61 yatak kapasitesine ulaşan merkez, hastanın genel sağlık durumu göz önüne alınarak uygulanan özellikli nakillerle öne çıkıyor.

 

Hem otolog (kişinin kendi kök hücrelerinden) hem de allojenik (doku uyumlu akraba veya akraba dışı vericiden) nakilleri başarıyla uygulayan merkez, şimdiye kadar 60 yarı uyumlu akraba dışı nakil gerçekleştirdi. Nakillerin 842’i Türkiye vatandaşları ve 158’ini de yabancı hastalar oluşturuyor. Medstar Antalya Hastanesi Prof. Dr. İhsan Karadoğan Kemik İliği Nakli Merkezi, doğrudan enfeksiyon hastalıkları uzmanı desteği ile nakil yapılan Türkiye’deki tek merkez konumunda bulunuyor. 

 

Memorial Antalya Onkoloji Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, Medstar Antalya Hastanesi Prof. Dr. İhsan Karadoğan Kemik İliği Nakli Merkezi’nde, Prof. Dr. Mustafa Çetin, Uz. Dr. Burak Deveci ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Rabin Saba ile, hastaların ikinci yaşamlarına kavuşmalarını sağlayan kök hücre naklinin 1000’e ulaşmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi ve kök hücre nakillerinin geldiği nokta hakkında bilgi verdi. 

 

Hematolojik kanserlerin tedavisi için Türkiye’de en çok kök hücre nakli yapan 5 merkezden biriyiz

Medstar Antalya Hastanesi Prof. Dr. İhsan Karadoğan Kemik İliği Nakli Merkezi, Türkiye’de en çok nakil gerçekleştiren 5 merkez arasındadır. Nakil için merkeze başvuran hastaların otolog nakillerde 60, allojenik nakillerde ise 90 gün izleme süreçleri tamamladıktan sonra, hastalar yaşam boyu takibe alınmaktadır. Medstar Antalya Hastanesi Prof. Dr. İhsan Karadoğan Kemik İliği Nakli Merkezi, Avrupa’nın en gelişmiş 20 merkezi arasında bulunmaktadır. 

 

Yarı uyumlu nakillerde de başarılı sonuçlar alıyoruz 

Merkez, yarı uyumlu nakillerde de başarılı sonuçlarla hizmet vermektedir. Hastanın nakil ihtiyacı varsa ve akraba dışı vericisi de bulunamıyorsa, 50 uyuma kadar yarı uyumlu nakiller de yapılmaktadır. Yarı uyumlu nakillerdeki başarımız, kardeşten alınan kök hücre ile yapılan nakiller ile aynı orandadır. 

Yalnızca kan kanserleri değil kanser dışı hastalıklarda da nakil, bir seçenek 

Lösemiler, birtakım lenf bezi kanserleri lenfomalar, multipl miyelom, kemik iliğinin çalışmadığı kemik iliği yetmezliği durumları, miyelofibrozis denilen kemik iliğinin tamamen bağ dokusuna dönüştüğü hastalıklar, testis tümörleri (özellikle kemoterapiye duyarlı olan ve tekrarlayan testis tümörleri) gibi organ tümörlerinde de kemik iliği nakli gerçekleştirilmektedir. Bunun yanında kanser dışı bazı romatizmal hastalıklarda, ki eğer hastalık standart tedavilerle kontrol altına alınamamışsa, kemik iliği nakli yapılabilmektedir. Bu durumda, sadece kanser değil kanser dışı hastalıklarda da kemik iliği naklini, etkin ve güvenilir bir tedavi seçeneği olarak tercih etmekteyiz.   

 

Enfeksiyon takibi, nakil başarısında en önemli etkenlerden biri 

Merkezimizin kuruluşundan itibaren, hastaların enfeksiyon takibi sadece hematoloji uzmanları tarafından değil, bu hastalarda deneyimli enfeksiyon hastalıkları uzmanımız tarafından yapılmaktadır. Enfeksiyon takibi kemik iliği nakli yapılmış hasta grupları için yaşamsal önem taşımaktadır ve merkezimiz, bu uygulamayı sisteme entegre ederek öncü olmuştur. İmmunsüpresif denilen, bağışıklığı baskılanmış bu hastalarımız, eş zamanlı olarak enfeksiyon hastalıkları bölümünce de takip edilmektedir. İlaç tedavilerimiz sırasında hastaların acil tedaviye gerek duyduğu, ciddi antibiyotik alımı gerektiren ve anlık değişiklikler gözlenen durumlarda, enfeksiyon hastalıkları birimimiz de günlük olarak hastalarımızı izlemektedir. Hastalarımıza hematolojik tedavilerin yanı sıra enfeksiyon takibi sağlıyor olmamız, nakilde başarı oranlarımızı artıran ve enfeksiyona bağlı yaşam kayıplarını en aza indiren önemli bir kriterdir.  

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı