İzmir’de Hemşirelik Sempozyumu

Share

Türk toplumunun koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin sunumunda etkin, bilimsel herkesin kolay ulaşabileceği kaliteli, ülke ve hemşirelik mesleğinin çıkarları doğrultusunda sağlık hizmeti için çalışma, hemşirelik mesleğinin eğitiminin her alanında görüş bildirmek, hemşirelik mesleğinin çıkarları doğrultusunda her platformda etik ilkeler doğrultusunda söz söylemek, meslek üyelerinin maddi, manevi ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve korunması bu kapsamda; Sterilizasyon, cerrahi, enfeksiyon hemşireleri ve bu alanlarda çalışmaya aday hemşirelerin mesleki alanda gelişimleri, Sterilizasyon, cerrahi, enfeksiyon hemşirelerinin gelişmesini, kavramı hakkında sağlık personelinin bilinçlenmesi, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, yataklı tedavi kurumlarında sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen/gelişebilecek enfeksiyon sorunlarını önlemek kontrol altına almak, konu ile ilgili sorunları tespit etmek, çözümüne yönelik faaliyetleri düzenleyip yürütmek, sterilizasyon, cerrahi ve enfeksiyon alanlarında çalışan veya aday hemşirelerin vediğer hemşirelik branşları arasında iletişimi ve sosyal dayanışmayı sağlamak haklarını korumak ve temin etmek, hemşirelik bakımı, eğitimi, hasta bakımı, tedavi konularında yüksek standartlar içinde bulunmalarını sağlamak, teknik ve bilimsel imkânların geliştirilmesine katkıda bulunmak, dünya standartlarına uygun düzeye ulaşmalarını sağlamak, hemşirelik bakımı, eğitimi, yönetimi ve mevzuat gibi alanlarda çalışmalar yapmak, amacı ile kurulmuştur. Bu amaçla yapılacak sempozyumumuza

 

Uluslararası Sterilizasyon Cerrahi Enfeksiyon Hemşireleri Derneği ve İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi işbirliğiyle 19 Mart 2022tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültürpark Gençlik Tiyatrosu Salonu’nda ‘Alsancak Hemşirelik Sempozyumu’ gerçekleştirilecektir. Sempozyuma İstanbul, Ankara, Hatay. Manisa. Aydın, Kırıkkale illlerinden alanında uzman ve deneyimli klinisyenler katılım sağlayacaklardır.

 

Sempozyum açılış konuşlarını Uluslararası Sterilizasyon Cerrahi Enfeksiyon Hemşireleri Derneği Başkanı Hemşire Muhdedir Caner, İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören Dev. Has. Başhekimi Op. Dr. Cenk Sinan Atalay ve tensip buyurması halinde İzmir İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Burak Öztop yapacaktır.

 

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi hocalarından Prof. Dr. Ömer Özden,Doç. Dr. Serkan Çelik, Dr. Öğr. Üyesi Cem Çırak ve Öğr. Gör. Dr. Yalçın Öztüfekçi’nin hazırlamış olduğu ‘ŞİFANAĞME’ adlı Müzik Dinletisi yapılacaktır.

Sempozyum  kapsamında 4 Oturum, 12 sunum ve 1 konferans yapılacaktır;Kamu Hastanelerinde Pandemi ve Bulaşıcı Hastalıklarda Ameliyathane Yönetimi, Üniversite Hastanelerinde Pandemi ve Bulaşıcı Hastalıklarda Ameliyathane Yönetimi, Özel Hastanelerde Pandemi ve Bulaşıcı Hastalıklarda Ameliyathane Yönetimi, Cerrahi Hastalarında Venöz Tromboembolizmin Önlenmesi, Cerrahi Süreçte Normoterminin Sağlanması ve Korunması, Cerrahi Süreçte Pulmoner ve Kardiyovasküler Komplikasyonların Yönetimi, Yoğun Bakım Ünitelerinde Cerrahi Hastalarına Yaklaşım ve Süreç Yönetimi, Yoğun Bakım Ünitelerinde Basınç Ülserlerinin Yönetimi ve Güncel Yaklaşımlar, Yoğun Bakım Ünitelerinde Cerrahi Hastalarında Enfeksiyon Kontrolü ve Bakım Yönetimi, Sağlıkta Akreditasyon Standartları Gözüyle Cerrahi, Sağlıkta Akreditasyon Standartları Gözüyle Ameliyathane, Sağlıkta Akreditasyon Standartları Gözüyle Enfeksiyon sunumları yapılacak ve Enfeksiyonla Mücadelede Yeni Teknolojileri konferansı verilecektir. Ayrıca sempozyumda Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü, Türkiye Saglık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsünden uzmanlar sunmlarıyla katkı sağlayacaklardır.

 

Sempozyumda;İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gülay OYUR ÇELİK,Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emel Yılmaz, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalıöğretim üyesi Doç.Dr. Esma ÖZŞAKER ve Doç.Dr. Yelda CANDAN DÖNMEZ ve alanlarında uzman klinisyenler oturum başkanlığı yapacaktır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir