Share

Anadolu Vakfı, Değerli Öğretmenlere Sürdürülebilirlik Eğitimleri Veriyor

Anadolu Vakfı, hem gençlerin hem de öğretmenlerin geleceğine katkı sağladığı eğitim programı Değerli Öğretmenim kapsamında “Anadolu’dan Yarınlara” sürdürülebilirlik eğitimlerine başlıyor. 

 

Anadolu Grubu’nun sürdürülebilirlik markası olan “Anadolu’dan Yarınlara” kapsamında verilecek eğitimlerin ilki 21 Mart’ta çevrim içi olarak gerçekleşecek. Bu eğitimlerle sürdürülebilirlik kavramını öğretmenler aracılığı ile gençlere aktarılması ve geleceğin dünyasına sürdürülebilirlik konusunda bilinçli nesiller kazandırılması hedefleniyor. 

 

Anadolu Vakfı, sürekli geliştirilen konuları ve güçlü eğitmen kadrosu ile hem gençlerin hem de öğretmenlerin geleceğine katkı sağlayan Değerli Öğretmenim Programı kapsamında sürdürülebilirlik eğitimlerine başlıyor. İlki 21 Mart’ta gerçekleşecek “Anadolu’dan Yarınlara Sürdürülebilirlik Eğitimi” ile öğretmen ve idarecilerin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak, ayrıca sosyal girişimcilik yaklaşımının eğitimciler tarafından benimsenmesine destek olmak ve bu çalışmaları devamlı kılmak hedefleniyor.  

 

Değerli Öğretmenim Programı’nın “Öğrencilerini Geliştir” modülünde gerçekleştirilecek olan Anadolu’dan Yarınlara Sürdürülebilirlik Eğitimi ile “Sürdürülebilirlik ” ve  “Sosyal Girişimlerin Dizayn Edilmesinde Sürdürülebilirlik” konuları ele alınacak. Öğretmen ve idarecilere iki başlık altında; “Sürdürülebilirlik nedir, neden bugünün ve yarının en önemli konularından biri oldu?”, “Sosyal girişimler için sürdürülebilir gelir modeli dizaynı nasıl yapılır?”, “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları nedir ve neden önemlidir?” konularında bilgi aktarımında bulunulacak. Katılımcılara ayrıca Anadolu Grubu’nun sürdürülebilirlik alanında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verilecek. Program kapsamında 21 Mart’ta öğretmen ve idarecilerle çevrim içi olarak bir araya gelinecek.     

 

 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın gerçekleştirilebilmesi için aktif olarak çalışıyor 

Anadolu Grubu, şirketleri ve sosyal kuruluşlarıyla yıllardır sürdürülebilirlik alanında ilklere ve önemli başarılara imza atıyor. 2019’da oluşturduğu “Anadolu’dan Yarınlara” markası ile bu alandaki çalışmalarına yepyeni bir boyut kazandırdı. Bu kapsamda gerçekleştirdiği metodolojisiyle öncü nitelik taşıyan raporlama çalışmalarıyla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na Grup olarak katkısını düzenli olarak ortaya koyuyor. Uzun yıllardır eğitim, sağlık, spor, kültür-sanat ve turizm başta olmak üzere pek çok alanda insana değer katacak projeler hayata geçiren Grup, aynı zamanda çalışma kültürü, risk yönetimi, kriz yönetimi, denetim, iletişim, teknoloji, eğitim ve daha birçok iş sürecinde geleceğe yönelik önemli dönüşüm projeleri gerçekleştiriyor. Ortak aklın gücüne her zaman inanan Grup, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları konusunda farkındalığı artırmak ve desteklemek için sadece eğitim alanında değil pek çok alanda çalışmalarını sürdürüyor.   

Gelecek nesillere eğitim ile dokunmayı amaçlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda hazırlanan Anadolu Vakfı ‘Değerli Öğretmenim Programı’, gelecek nesillere eğitim ile dokunmayı ve ülkemizdeki yeteneklerin gelişimine destek olmayı amaçlıyor. Tüm Türkiye’deki öğretmen ve idarecilerin yanı sıra öğrencilerin de yetkinliklerinin geliştirilmesini amaçlayan program kapsamındaki eğitimlerle 55 ilde eğitimci ve gençlerin hayatına değer katıldı. Eğitim programları Türkiye’nin dört bir yanındaki öğretmenlerin yanı sıra eğitim alanında görev yapan yönetici ve okul idare ekiplerine de açık. 2013 yılından bu yana 188 binin üzerinde öğretmene ulaşan program, toplumu geleceğe taşıyacak değerli öğretmenlerin; sürekli değişen dünya ve koşullar karşısında fark yaratabilen, araştıran, sorgulayan profesyoneller olarak bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırmayı hedefliyor.

 

Eğitimcilerin kişisel gelişimine katkıda bulunuyor 

Anadolu Vakfı’nın Değerli Öğretmenim Programı, “Kendini Geliştir”, “İşini Geliştir” ve “Öğrencini Geliştir” adlı üç ayrı modülden oluşuyor. Kendini Geliştir modülünde; iletişim dilinin ve şeklinin yeniden tasarlanmasına destek olunuyor, olaylara dışarıdan bakma, motivasyon, dayanıklılık, esneklik, ikna etme, stres yönetimi, etkin iletişim becerilerini artırmaya yönelik yaklaşımlara yer veriliyor. İşini Geliştir modülünde; iş dünyasının öncelikleri gözetilerek değişen dünya koşullarına uyum sağlayacak uygulamaların hayata geçirilmesine destek olmak hedefleniyor. Problemleri çözme, farkındalık ile güçlü ilişkiler inşa ederek büyük resmi görme, yaratıcı düşünme ve sonuç odaklı olma konularına değiniliyor. Öğrencilerini Geliştir modülünde; dijitalleşen dünyada farklı bakış açıları ile düşünmenin yöntemleri anlatılıyor. Vizyoner bakış açısı ile yönetim yetkinlikleri geliştiriliyor, girişimcilik ekosistemi eğitimleri ile geleceğe dokunuluyor. Öğrencilere koçluk yapma, kaygılarını yönetme, geri bildirim verme, kuşaklarını anlama, takım olma, sürdürebilirlik, çeşitlilik ve dahil etme gibi konuda eğitimler veriliyor. Değerli Öğretmenim Programı kapsamında verilen eğitimler, İl Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliği ile uzaktan erişim aracı olan Zoom uygulaması üzerinden devam ediyor. 

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı