Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı Bileşenleri – Türkiye’de Erkek Şiddetiyle Mücadelede Sığınaklar ve Da(ya)nışma Merkezleri izleme raporu

Share

Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı Bileşenleri tarafından hazırlanan Türkiye’de Erkek Şiddetiyle Mücadelede Sığınaklar ve Da(ya)nışma Merkezleri izleme raporu Türkiye’de kadın danışma merkezleri ve sığınaklarının güncel durumunu ortaya koyarak kadına yönelik şiddetle mücadeleye dair politikaların uygulamadaki karşılığına dair bir resim sunuyor.

 

İzleme raporuna kaynaklık etmesi için başvuru alan kurultay bileşenleri ile iki odak grup çalışması düzenlendi. Her biri kendi illerinde başvuru alan bu örgütler, düzenlenen odak grup çalışmasında kadınların şiddetten uzaklaşma mücadelelerine yönelik kendi deneyim ve gözlemlerini paylaştılar. Raporun diğer kaynağı ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ŞÖNİM’ler ve belediyelere yapılan bilgi edinme başvuruları oldu. Bakanlık pek çok soruyu cevapsız bırakırken 81 ŞÖNİM’den sadece 38’i cevap verdi. Bu cevaplardan 35’ini “yazınızın cevabı Bakanlığımız Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından Vakfınıza iletilecektir” yanıtı oluşturdu. Bilgi Edinme Başvurusu yapılan 73 belediye arasından 39’u yanıt verdi. Bu belediyelerden Bursa ve Samsun Belediyeleri soruların tamamına ya da bir kısmına sığınak bakanlık tarafından işletildiği için belediye ile bilgi paylaşılmadığını belirterek yanıt verdiler.

 

İzleme raporu, ŞÖNİM ve sığınakların çalışmasındaki sorunların şiddete maruz kalan kadınlar açısından neden olduğu zorluklar kadar başvuru alan kadın örgütlerinin çalışmasını nasıl zorlaştırdığını da ortaya koyuyor. Belediyelerin yanıtları ise kadına yönelik şiddetle mücadeleye dair sorumluluklarını yerine getirmedeki eksiklerinin yanı sıra sığınaklara kabulün ŞÖNİM’lere bağlanmasının neden olduğu, belediyelerin sorumluluğu Bakanlığa atan yaklaşımlarını da göstermektedir.

 

Türkiye’de Erkek Şiddetiyle Mücadelede Sığınaklar ve Da(ya)nışma Merkezleri yayını 24.Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı Sonuç Bildirgesi’nin yanı sıra Kurultay Bileşenleri tarafından düzenlenen Sığınak İstiyoruz kampanyası metin ve görsellerini içermektedir. Ayrıca yayının ekler kısmında Bilgi Edinme Başvurularının bir kısmına ulaşabilirsiniz.

 

Türkiye’de Erkek Şiddetiyle Mücadelede Sığınaklar ve Da(ya)nışma Merkezleri izleme raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

 

Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı

1998 yılından bu yana düzenlenen Kurultay, ev içinde ve yakın ilişkilerde kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin güçlendirilmesini, sığınak ve danışma/dayanışma merkezlerinin kadın ve çocukların şiddetten uzak bir yaşama geçişlerini sağlayacak bir işleve kavuşmalarını, feminist yöntemlerle yürütülmelerini, kadın örgütlenmeleri arasında dayanışma ve paylaşımların geliştirilmesini ve kadına yönelik şiddetle mücadele için ortak politikalar geliştirilmesini hedefler.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir