Dr. Behçet Uz Kök Hücre Nakil Merkezi 11 Çocuğa Yeniden Hayat Verdi

Share

SBÜ Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kök Hücre Nakil Merkezi bir yılı dolmadan 11 kemik iliği nakli gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye’nin en büyük çocuk kemik iliği nakil merkezlerinden biri olan “Çocuk Kök Hücre Nakil Merkezi”, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ ne bağlı SBÜ Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veriyor. Türkiye’de şu an yirmiyi aşkın Çocuk Kök Hücre nakil merkezi bulunmasına karşın Sağlık Bakanlığı bünyesinde Ankara Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi’nden sonra açılan ikinci merkez özelliğini taşıdığını belirten İzmir Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, “Kurulum çalışmalarına Aralık 2016 da başlanan ve Temmuz 2018 de 6 sı yoğun bakım 10’u takip yatağı olmak üzere toplam 16 yataklı olarak Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ülkemizin en büyük çocuk kemik iliği nakil merkezlerinden biri. Merkez aralık 2018 de ilk hastasını aldı. Burası Türkiye’ nin en kapsamlı “Çocuk Kök Hücre Nakil Merkezi” Kendi bünyesinde nakil öncesi ve nakil sonrası hasta takibini sağlayabilecek drenaj hasta yataklarına sahip Türkiye’deki ilk ve tek ünite. Hasta ve refakatçının aynı oda içinde ayrılabildiği ve bu bölgeler arasında kademeli pozitif basınçla hastayı ekstra koruyabilen çok nadir merkezlerden biri. Tüm merkez hepafiltre ve pozitif basınçlı havalandırma sistemine, yoğun bakım alt yapısına ve merkezi monitorizasyon sistemine sahip” dedi.
HEM AKRABA HEM AKRABA DIŞI NAKİLLER YAPILIYOR
Merkezin özellikleri hakkında bilgi veren yetkililer, “16 odadan toplam üç tanesi ihtiyaç halinde diğer hastaları enfeksiyondan korumak için negatif basınca dönüştürülebilecek havalandırma sistemine sahiptir. Türkiye’de ruhsatlı merkezlerin büyük çoğunluğu sadece kardeş vericiden ve sadece lösemi hastalarına nakil yapmakta iken, Dr. Behçet uz Çocuk Hastanesi Çocuk Kök Hücre Nakil Merkezi hem akraba, hem akraba dışı, hem de haploidentik nakil (kısmi uyumlu anne, baba, kardeş ve kuzenlerden yapılan nakil) yapmaktadır. Sadece lösemi hastaları değil aynı zamanda talasemi, orak hücreli anemi, hemoglobinopatiler, familyal hemofagositik sendrom, doğuştan metabolik hastalıklar, immün yetmezlikler, lenfomalar ve solid tümör hastalarına kemik iliği nakli yapabilecek bir merkez. Türkiye’de bu özelliklere sahip merkez sayısı devlet ve vakıf üniversiteleri de dahil olmak üzere sınırlı sayıdadır. Sağlık Bakanlığı bünyesinde ise sadece hastanemizde mevcut. Merkez Ekim 2019 itibarı ile 11 nakil gerçekleştirdi” ifadelerine yer verdi.
YURT DIŞI DONÖR KAYNAKLI NAKİL YAPILABİLİYOR
Sağlık Bakanlığı kriterlerine göre yeni açılan bir merkezde 3 yılın sonunda yılda 10 nakil ön görülürken yıl dolmadan 11 nakil gerçekleştirildiğini kaydeden yetkililer, şu bilgileri aktardı, ” ve bu sayının sene sonunda bir aksilik olmazsa 16-18 arasında olması bekleniyor. Şu ana kadar yapılan nakiller lösemi, lenfoma, edinsel kemik iliği yetmezliği, doğuştan bağışıklık sistemi yetmezliği gibi teşhislerle yapıldı. Yapılan nakillerin tamamı haploidentik nakil (kısmi uyumlu anne, baba, kardeş ve kuzenlerden yapılan nakil) oluşturuyor. Sorumluluğunu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Salih Gözmen’in yürüttüğü merkezde ayrıca 2 uzman hekim, 6 hemşire ve 3 personel görev yapıyor. Bunun yanında hastane bünyesinde çalışan Hematoloji-Onkoloji Kliniği, Çocuk Psikiyatri Birimi, Beslenme ve Diyetetik Uzmanları merkeze destek veriyor. İzmir harici çevre iller ve hastanelerden de hasta kabulü yapıyor. Yurt dışı donör kaynaklı nakil yapılabiliyor. Sağlık turizmi açısından da çalışmayı hedefleyen Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Çocuk Kök Hücre Nakil Merkezi hem yurt içi hem de yurt dışı kök hücre nakli sevkiyatı sağlayabilecek özelliklere ve donanıma da sahip” (Bilim ve Sağlık Haber Ajansı/Özel)

BSHA – Bilim Sağlık Haber Ajansı

You may also like...