Yüz Yüze Eğitimin Riske Atılmasına Sessiz Kalmayacağız!

Share

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), eğitimde pandemi tablosunu ortaya koydu.

Sendikanın açıklaması şöyle Tam zamanlı yüz yüze eğitimi savunan bir sendika olarak vaka tablolarını yayınlamak, salgın sürecinde eğitimin görünmeyen yüzünü gösterme ve halkımızı bilgilendirme sorumluluğunu yerine getirmektir. Öğrencilerimize, velilerimize ve tüm halkımıza karşı duyduğumuz sorumluluk bilinciyle yüz yüze eğitimin sağlıklı ve güven içinde yürütülebilmesi için tüm tedbirlerin alınması ısrarımız devam edecektir. Bu çabamız yüz yüze eğitimin riske girmemesi ve öğrencilerimizin bir buçuk yıldır yaşadığı kayıpların daha fazla derinleşmemesi içindir. MEB’e sorumluluklarını hatırlatıp tedbirlerin alınmasını sağlamaya çalışmak, salgın nedeniyle kapanmalar yaşansa bile eğitim öğretimin devam edebilmesini sağlayabilmek bizim için en öncelikli sorumluluktur. Eğitime Ek Bütçe Mutlak Bir Zorunluluk Halini Almıştır!

MEB bütçeleri, her yıl eğitim sisteminin, öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin ciddi sorunlar yaşadığı en temel ihtiyaçların görmezden gelindiği, sadece zorunlu harcamaların dikkate alınarak hazırlandığı bütçeler olmaktadır. Yıllardır eğitime ayrılan kaynak sadece rakamsal olarak artmakta, doğrudan eğitim hizmetlerine yönelik yatırımlar açısından bütçelerde gerçek anlamda bir artış yapılmamaktadır.

OECD ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’DE ÖĞRENCİ BAŞINA YAPILAN HARCAMA   OECD (ABD Doları) Türkiye (ABD Doları) GENEL 10.368 2.071 OKUL ÖNCESİ 8.377 1.740 İLKOKUL 8.470 1.569 ORTAOKUL 9.884 1.606 ORTAÖĞRETİM 10.368 2.258 ÜNİVERSİTE 15.556 3.314

Bir Bakışta Eğitim 2019 Raporu’nda yer alan ve kademelere göre OECD ülkeleri ortalaması ile Türkiye arasında, kademeler düzeyinde yapılan eğitim harcamaları arasındaki farkın ne kadar yüksek olduğu açıktır.

MEB, geçtiğimiz temmuz ayında yayınladığı ‘2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nda “Kovid-19 salgını nedeniyle 2021 yılı ilk dönem yatırım harcamaları beklenen oranda gerçekleştirilememesine bağlı olarak sermaye giderleri harcama kalemi en düşük gerçekleşme oranın görüldüğü harcama kalemi olmuştur.” tespiti yapılmıştır. Tek başına bu ifade bile MEB’in salgın koşullarında eğitim yatırımlarına kaynak ayırmaktan imtina ettiğini göstermektedir. Özellikle pandemi döneminde yaşanan teknik sorunlar ve altyapı sorunları nedeniyle eğitime ek bütçe taleplerimiz mutlaka karşılanmalıdır.

Okullarımızın Yardımcı Hizmet Personel İhtiyacı Tam Olarak ve Hemen Karşılanmalıdır

MEB, yıllardır kadrolu yardımcı personel alımı yapmamakta ve ihtiyaçlar İŞKUR üzerinden geçici görevlendirmelerle geçiştirilmektedir. Yüz yüze eğitimde bir ay geçmiş olmasına rağmen okullarımızın büyük çoğunluğunda yardımcı hizmet personeli ihtiyacı halen giderilmemiştir. Tüm okullarda temizlik görevlisi yardımcı personel hemen göreve başlamalıdır. Kamu hizmetlerinin sürekliliği, düzenliliği ve halka daha nitelikli olarak sunulması için eğitimde her türlü güvencesiz istihdam uygulamasından derhal vazgeçilmeli, herkese kadrolu ve güvenceli istihdam sağlanmalıdır.

Ders Süreleri 30 Dakikaya Düşürülmelidir

MEB, yüz yüze eğitim için alınacak tedbirleri sadece maske ve hijyen malzemesi olarak görmekte ve diğer bütün tedbirlerin alınmasını sürekli ertelemektedir. Ek derslik ve ihtiyacın tamamı kadar öğretmen ataması yapmayarak seyreltilmiş sınıf uygulamasını da başaramamıştır. Bu durumda kalabalık sınıflarda öğrenci ve öğretmenin 40 dakika boyunca maskeli bir şekilde ders işlemesi sağlıksız bir ortam yaratmakta ve riski arttırmaktadır. Ders sürelerinin 30 dakikaya indirilmesi talebi hem eğitim emekçileri hem de velilerimiz tarafından yoğunca dile getirilmektedir. MEB’i bu konuda da bir an önce düzenleme yapmaya ve ders sürelerini 30 dakikaya indirmeye çağırıyoruz.

Havalandırma Sistemleri Derhal Hayata Geçirilmelidir

Okullarımızda havalandırma sistemleri olmadığı gibi pencere sistemleri de düzenli bir havalandırmaya uygun değildir. Bu konuda gerekli çalışmalar başlatılmamıştır. Kış aylarının yaklaşmakta olduğu dikkate alındığında öğrenci ve öğretmenlerimizin sağlıklı bir derslik ortamına kavuşabilmesi önemlidir. Bu konuda acilen çalışma başlatılmalı ve yüz yüze eğitimin devam etmesi riske atılmamalıdır. Eğitim Sen olarak, MEB’in yüz yüze eğitimi istiyormuş gibi yapıp hiçbir tedbir almamasını kabul etmeyeceğimizi ve çocuklarımızın hakkı olan sağlıklı ve güvenli ortamlarda yüz yüze eğitim için tüm tedbirlerin alınması mücadelesini yükselterek yürüteceğimizi bir kez daha belirtiyoruz.


Etiketler: 4 okunma Kaynak: Urfa Yaşam

Türkiye Ajans

[email protected]

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir