Share

CIBAFI Genel Konsey’in İslami finansta yasal konulara ilişkin teknik çalıştayı yapıyor

İslami finans endüstrisinin resmi çatısı olan İslami Bankalar ve Finansal Kurumlar Genel Konseyi, ” İslami Finansta Hukuki Konular” konulu, arka arkaya iki güne yayılacak uzaktan teknik çalıştayı başarıyla gerçekleştirdi . CIBAFI Genel Konseyi “Küresel düzeyde hızlı ve dikkat çekici bir gelişmenin yaşandığı günümüzde İslami finans sektörü, finansal işlemlerde İslam hukuku ilkelerine uyumun sağlanması ve hukuki risklerin azaltılması için İslami finansın yasal çerçevelerinin detaylı bir şekilde anlaşılması büyük önem taşımaktadır. . Bu nedenle, İslami finansın standartlarını ve düzenlemelerini yasal bir bakış açısıyla gözden geçirmek amacıyla, İslami finansın hukuki konularında uzmanlaşmış bir çalıştay düzenlenmiştir.

Çalıştay, İslami banka ve finans kuruluşlarının, düzenleyici ve denetleyici kurumların ve uluslararası kuruluşların seçkin temsilcilerinin katılımına sahne oldu. Sunumlar, uygulamalı vaka çalışmaları ve İslami finanstaki yasal konulara ilişkin derinlemesine etkileşimli tartışmaları içeriyordu. Gündemde, sektörün gelişimi ve geleceği, İslami finansın temelleri ve alanları, yasal çerçeveler ve bu alanda sektörün karşılaştığı zorluklar gibi birçok konu anlatıldı. İslami bankaların ruhsatlandırılması ve düzenlenmesi, şeriat denetim kurullarının rolü ve ihtilafların çözümünde tahkimin yanı sıra ilgili yasa ve yönetmeliklerin de altı çizildi. Çalışma programının sonunda katılımcılar, İslami bankaların ve finans kurumlarının karşılaştıkları zorluklara yasal çözümler bulma ve araştırma becerilerini geliştirerek, kurumların büyümesine ve işlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunabileceklerdir. .

Çalıştay, Genel Konsey İdari ve Mali İşler Direktörü Bayan Zainab Al-Awainati’nin bilgi alışverişine odaklanan çeşitli girişimleri tanıtarak Genel Konseyin endüstrinin gelişmesinde ve büyümesinde oynadığı rolü vurgulayan bir karşılama konuşmasıyla açıldı. ve profesyonel kapasiteler oluşturmak. Program, İslami bankaların ve finans kurumlarının üye ve paydaşlarının bilgi ve becerilerini geliştirmek için özel olarak tasarlanmıştır ve bu da sektörün katma değerinin artırılmasına olumlu katkıda bulunur.

Çalıştay, Bahreyn’deki Dr. Abdulqader Warsama Consultancy’nin Kurucusu ve İcra Direktörü Dr. Abdulqader Warsama tarafından, tartışmayı zenginleştirmek ve katılımcılarla profesyonel deneyim alışverişinde bulunmak üzere ağırlanan bir grup hukuk uzmanının katılımıyla sunuldu. :  Dr. Omar Oseni , CEO, Uluslararası İslami Likidite Yönetimi Şirketi, Malezya; Dr. Rami Suleiman Abu Daqqa, Genel Sekreter, Uluslararası İslam Uzlaşma ve Tahkim Merkezi, Birleşik Arap Emirlikleri; Bay Mohamed Ali Ghanem, Kıdemli Müdür – Mevzuat, Düzenleme ve Politika, BAE Merkez Bankası; ve bay Dilawar Hussain, Ortak, Baker & McKenzie Limited, Bahreyn.

Bu girişim, Genel Konseyin İslami finans hizmetleri endüstrisinde profesyonel yetenekler geliştirmeye ve insan kadrolarını kalifiye etmeye çalıştığı mesleki gelişim hedefi kapsamında yer almaktadır. Çalıştay, İslami bankalar ve finansal kurumlardaki profesyonelleri ve düzenleyici ve denetleyici kurumlardaki çalışanları hedef almıştır. Bu girişimler aracılığıyla, katılımcıları kurumlarında ve günlük işlerinde uygulayabilecekleri pratik yönden geliştirmek için birlikte çalışıyoruz..” açıklaması yapıldı

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir