İşgücü İstatistikleri, 2021

Share

Hanehalkı İşgücü Araştırması'nda 2021 yılından itibaren, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile eş zamanlı olarak Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 19. Çalışma İstatistikçileri Konferansı (ICLS) kararlarına ve ilgili AB tüzüğüne uyum sağlamak amacıyla yeni düzenlemelere geçilmiştir. 2021 yılı ile karşılaştırılabilir olması açısından, 2020 yılı sonuçları yeni tanım ve kavramlara göre hesaplanabilir göstergeler için revize edilmiş ve ilgili istatistiksel tablolar ile kamuoyuna sunulmuştur.

İşsizlik oranı 12,0 seviyesinde gerçekleşti

15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre 121 bin kişi azalarak 3 milyon 919 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,1 puanlık azalış ile 12,0 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde 10,7 iken kadınlarda ise 14,7 olarak tahmin edildi.

İstihdam oranı 45,2 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre 2 milyon 102 bin kişi artarak 28 milyon 797 bin kişi, istihdam oranı ise 2,5 puanlık artış ile 45,2 oldu. Bu oran erkeklerde 62,8 iken kadınlarda 28,0 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılma oranı 51,4 olarak gerçekleşti

İşgücü 2021 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 981 bin kişi artarak 32 milyon 716 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 2,3 puanlık artış ile 51,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde 70,3, kadınlarda ise 32,8 oldu.

Temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, 2020, 2021

Genç nüfusta işsizlik oranı 22,6 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 2021 yılında bir önceki yıla göre 2,3 puan azalarak 22,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde 19,4, kadınlarda ise 28,7 olarak tahmin edildi.

İstihdamın 55,3'ü hizmet sektöründe yer aldı

İstihdam edilenlerin 17,2'si tarım, 21,3'ü sanayi, 6,2'si inşaat, 55,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,8 puan, inşaat sektörünün payı 0,4 puan artarken, tarım sektörünün payı 0,5 puan, hizmet sektörünün payı 0,6 puan azaldı.

İstihdamın sektörel dağılımı, (), 2020, 2021

2021 yılında 4 milyon 948 bin kişi tarım sektöründe, 6 milyon 143 bin kişi sanayi sektöründe, 1 milyon 777 bin kişi inşaat sektöründe, 15 milyon 928 bin kişi hizmet sektöründe istihdam edildi. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 211 bin, sanayi sektöründe 661 bin, inşaat sektöründe 231 bin, hizmet sektöründe 998 bin kişi arttı.

Sektöre göre istihdam edilenler, 15+ yaş, (Bin kişi), 2020, 2021

Atıl işgücü oranı 24,4 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılında bir önceki yıla göre 1,0 puan azalarak 24,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı 16,8 iken, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı 20,0 olarak gerçekleşti.

İşgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, 2020, 2021

İşsizlik oranı en yüksek bölge TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) oldu

İşsizlik oranı en yüksek bölge 29,8 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) iken, işsizlik oranı en düşük bölge 5,8 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) oldu.

 İşsizlik oranı (), İBBS 2. Düzey, 2021

İstihdam oranı en yüksek bölge TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) oldu

En yüksek istihdam oranı 52,0 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi'nde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise 29,9 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Bölgesi'nde oldu.

İstihdam oranı (), İBBS 2. Düzey, 2021

İşgücüne katılma oranı en yüksek bölge TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) oldu

En yüksek işgücüne katılma oranı 57,3 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi'nde gerçekleşti. En düşük işgücüne katılma oranı ise 40,6 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) Bölgesi'nde oldu.

İşgücüne katılma oranı (), İBBS 2. Düzey, 2021
 

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir