Share

Sağlık Personeli Bakan Koca’dan Ne Talep Etti ?

Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Genel Başkan Yardımcımız İsmail Türk ile birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü.

Sağlık Personeli Bakan Koca’dan Ne Talep Etti? Yapılan görüşme ile ilgili Önder Kahveci ”Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca’yı ziyaret ederek çalışanlar adına temel taleplerimizi bir kez daha ilettik. Başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının ücretlerin arttırılması ile ilgili düzenlemenin bir an önce görüşülerek TBMM’de yasalaşmasını istedik. Aile hekimliğinde Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nden kaynaklı sorunların sosyal taraflarla görüşülerek çözülmesini talep ettik Sayın Bakan ücret artışı, döner sermayeler, sağlıkta şiddetin önlenmesi ve malpraktis davaları konusunda düzenlemeler için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade ettiler. Aile hekimlerinin taleplerini de değerlendireceklerini belirttiler.  Sayın Bakanın taleplerimiz ile ilgili düşünceleri ve konulara gösterdiği yaklaşımının memnuniyet verici olduğunu ifade etmekle birlikte çözüm odaklı somut adımların bir an önce atılması gibi bir zaruret vardır. Bu konuda tüm süreçlerin hızlandırılması gerekmektedir. Türk Sağlık-Sen olarak çalışanlar adına tüm platformlarda mücadelemizi sürdürdüğümüzü tüm sağlık çalışanları bilmelidir” dedi.

You may also like...