Subaşı; Kamu avukatları yoksulluk sınırının altında çalışıyor

Share

İYİ parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, özlük haklarında iyileştirme yapılmayan kamuda çalışan avukatların sorunlarını TBMM’ne taşıdı. Subaşı, sorunun çözümü için bir de Kanan Teklifi verdi

İYİ parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, yüksek enflasyon ve alım gücünün düşmesi nedeniyle pek çok vatandaşımızın yoksulluk sınırının altında yaşamak zorunda kaldığını belirterek, özlük haklarında iyileştirme yapılmayan, unutulan, gözden kaçan pek çok kamu çalışanında birileri olan kamu avukatlarının haklarının bir an önce verilmesini istedi. Hasan Subaşı, sorunun çözümü konusunda TBMM Başkanlığı’na Kamu Avukatlarının Özlük Hakları Düzenleyen Bazı Kanun ve Kanun Hükümden Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verdi.

BU HABER OBA EMLAK DESTEĞİ İLE HAZIRLANMIŞTIR

Kanun Teklifinde neler var?

Milletvekili Hasan Subaşı, TBMM’ne sunduğu Kanun Teklifi’nin genel gerekçesini açıklayarak, 657 Sayılı Devlet memurları yasası ve ilgili kararnamelerde şu değişikliklerin yapılmasını teklif etti:

“Öncelikle kamuda çalışan Avukat meslektaşlarımızın ek göstergeleri 5400 ek gösterge rakamında yükseltilmeli, özel hizmet tazminatı ve ek ödeme oranları artırılmalı, 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 20.000 gösterge rakamı üzerinden ödenecek bir ek tazminat maddesi eklenmeli, emekli olacak meslektaşlarımızın hakları da gözetilerek 20.000 gösterge rakamı üzerinden ödenecek ek ödemenin Emekli Sandığı Kanununa eklenmeli, vekalet ücretinin tamamı Avukatlık Kanunu gereğince avukata ait olmalı ve tavan uygulamasına son verilmelidir. Bu gerekçelerle kamuda görev yapan avukatların farklı statülerdeki özlük haklarının yeknesak hale getirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla kanun teklifimiz hazırlanmıştır”

Ve soru önergesi

Hasan Subaşı; konu ile ilgili ayrıca TBMM Başkanlığı’na Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından cevaplandırılması istemi ile bir soru önergesi de verdi. Subaşı önergesinde, yüksek mesleki sorumluluk ve ağır iş yükü altında mesleğini ifa eden kamu avukatlarının, aynı eğitimi gördüğü bakanlık hukuk uzmanı ile hâkim/savcıdan çok düşük bir maaş karşılığında çalıştıklarını belirterek, “Daha da ötesinde mahkeme yazı işleri müdüründen, defterdarlık uzmanından ve yukarıda belirtilen gibi birçok meslek çalışanın da daha az maaş ile çalışmak zorunda kalmışlardır” dedi.

Cumhurbaşkanı söz vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2019’da Yargı Reformu Strateji Belgesinde, ‘Kamuda görev yapan avukatların farklı statülerde çalışmaları, denetimleri, mali ve özlük hakları ile ilgili konuların yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Maaş ve özlük haklarının yetersiz olması sebebiyle kamuda avukat çalıştırmak güç oluyor. Statülerini ve özlük haklarını yeniden düzenleyerek kamuda görev yapan avukatların sorunlarını çözüyoruz’ şeklinde bir açıklama yaptığını hatırlatan Hasan Subaşı, “Bu kapsamda, İnsan Hakları Eylem Planının Uygulama Takviminde, ‘Savunmanın Güçlendirilmesi ve Avukatlık Hizmetlerinde Kalitenin Artırılması’ başlığı altında, Kamu avukatlarının çalışma esaslarına ve özlük haklarına yönelik iyileştirme yapılacağı, sorumlu kurumun Hazine ve Maliye Bakanlığı olduğu ve 2 yıllık süre öngörüldüğü belirtilmiştir” dedi.

2 yıllık süre de doldu

Hasan Subaşı, önergesinde kariyer meslek grubunda olması gereken Kamu Avukatlarının aldığı eğitim ve sorumluluğun gereğine uygun olmayan özlük hakları ile çalışmak durumunda kaldıklarını tekrarlayarak “Bu durumun çözümü için öngörülen 2 yıllık süre dolmuş olmasına rağmen meslek grubunun sorunları ve mağduriyeti halen giderilmemiştir” diyerek şu soruları yöneltti:

Bu bilgiler ışığında;

1- 2002-2023 yılları arasında yıllara göre kamuda çalışan avukat sayısı nedir?

2- Kamuda çalışan avukatların sahip olduğu sosyal hakları ve özlük hakları nelerdir?

3- Kamuda çalışan avukatların özlük haklarında iyileştirilme yapılmasına ilişkin çalışmanız var mıdır?

4- Kamu avukatlarının ek göstergelerinin 5400’e yükseltilmesi, özel hizmet tazminatı ve ek ödeme oranlarının artırılması, ek tazminat ödemesi yapılması, vekalet ücretinin tamamının Avukatlık Kanunu gereğince avukatlara ait olması ve tavan uygulamasına son verilmesi konusunda hakkında görüşleriniz ve düşünceleriniz nedir?

Türkiye Ajans

[email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir