Mevzuat Değişikliklerinin Finteklere Etkisi!

Share

Son yıllarda fintek sektörüne yeni yetkiler, kolaylıklar ve beraberinde yükümlülükler de getiren düzenlemelerle yeni bir döneme girildi.

Mevzuat Değişikliklerinin Finteklere Etkisi! Bu dönemin sarf edilecek efor ve katlanılacak maliyetler sonucu sektörün var olan gücüne güç katacağını dile getiren TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Eliaçık, sürecin ödeme hizmetleri kullanıcısının da memnuniyetiyle neticeleneceğini belirtti. Hayatımızdaki yerini günbegün hız kesmeden artıran dijitalleşme, dünyada olduğu gibi ülkemizde de fintek sektörünü her geçen gün geliştirmeye ve dönüştürmeye son sürat devam ediyor. Ödeme hizmetleri ve elektronik paraya ilişkin usul ve esaslar, ülkemizde ilk defa 6493 sayılı Kanun ile ayrı bir mevzuat şeklinde düzenlendi ve lisanslı şirketlere bahse konu hizmetleri sunma imkanı getirilerek fintek dünyasında çığır açıcı bir adım atılmış oldu.

Türkiye’deki fintek dünyasının omurgasını sağlam bir mevzuat temeline oturan TÖDEB üyelerinin, yani ödeme ve elektronik para kuruluşlarının oluşturduğunu söyleyen TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Eliaçık, “Sektörde dönüm noktası sayılabilecek bu adımı, üyelerimizin uymakla yükümlü olduğu bu Kanunun alt düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuatta yapılan muhtelif değişiklikler izledi. Yapılan Kanun değişikliği ile kısaca “açık bankacılık” olarak adlandırdığımız hesap bilgisi ve ödeme emri başlatma hizmetlerinin faaliyet izni alınarak sunulabilen ödeme hizmeti şeklinde düzenlenmesi son derece önemli bir gelişmeydi. Bu adımın, yeni oyuncuların da sektöre girmesinin sağlanmasıyla bireylerin fiyat, kalite gibi hususlarda daha avantajlı ürün ve hizmetlerle karşılaşması ve buna bağlı olarak sektörün gelişimiyle sonuçlanması bekleniyor” dedi.

“Fintek sektörünü uzun ve zorlu bir uyum süreci bekliyor”

Merkez Bankasınca 2021 yılının son aylarında 6493 sayılı Kanunun alt düzenlemelerinde ödeme ve elektronik para faaliyetlerinin yürütülmesinde hayati rol oynayacak nitelikte değişikliklerin yapıldığını dile getiren Burhan Eliaçık, finansal sistemin istikrarının korunması ve tüketici güven endeksinin yükseltilmesi amaçlarına hizmet edeceği ve gerek mali güç ve kurumsallaşma gerekse inovasyon noktasında sektörü destekleyeceği kanaati taşınan bu düzenlemelerle birlikte, fintek sektörünü uzun ve zorlu bir uyum sürecinin beklediğini söyledi. Eliaçık sözlerine şöyle devam etti: “Söz konusu düzenlemelerle kuruluşların faaliyet izni sürecinin son derece detaylandırıldığı, asgari özkaynak yükümlülüğünün artırıldığı, teminat yükümlülüğü ve iş modelleri bazında yeni kuralların getirildiği görüldüğü gibi, ödeme hizmetlerinde kullanıcının ergin olmadığının beyan edilmesi, yasal temsilcilerin onayının alınması ve yapılan harcamaları takip edebilmeleri için kuruluşların sistem kurması, mobil ödemede işlem sınırlarının dikkate alınması, yabancı kuruluşlarla yapılacak işbirlikleri, dövizle yapılabilecek işlemler, temsilcilerde aranacak nitelikler, ortaklık edinimi ve daha birçok başlıkla detaylandırılabilecek yeni ve sıkılaştırılmış düzenlemeler de mevcut. Şüphesiz tüm bu yükümlülüklere uyum sağlanabilmesi için üyelerimizce maliyetli ancak uzun vadede tüm sektörün gelişimine fayda sağlayacak ve yön verecek altyapı yatırımlarının yapılması gerekecek.”

“Düzenlemelerle finansal işbirliği süreçleri daha etkin ve verimli yönetilecek”

Ödeme hizmeti sağlayıcıları arasında hesap ve altyapı hizmetlerinin sunulmasının öngörülmesi, bu kapsamda açık bankacılığa ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, ödeme hizmeti kapsamına giren bir ödeme yöntemiyle mal ve hizmet sunan işyerine Bankalararası Kart Merkezi işyeri kayıt sisteminden işyeri kodu tesis edilmesi ve uzaktan kimlik tespiti yöntemleri gibi ödeme işlemlerine ilişkin süreçlerin iyileştirilmesine ilişkin olarak 6493 sayılı Kanunun yeni alt düzenlemeleriyle getirilen benzeri yeniliklerin, sektörün ilerlemesi açısından son derece olumlu ve kıymetli olduğunu belirten Eliaçık, “Bu düzenlemelerin finansal işbirliği süreçlerinin daha etkin ve verimli yönetilmesinin yanı sıra kurulacak yeni finansal işbirlikleriyle de gelişen teknolojiyle birlikte artan ve çeşitlenen müşteri taleplerinin bile ötesinde yeni ürün ve hizmetlerin sunulabilmesine imkan sağlayacağı açıkça görülebilir” dedi.

“Mevzuatsal gelişmeler yeni iş modellerinin hayata geçirilmesini sağlayacak”

Ödeme hizmetlerinde ulusal bir karekod standardının geliştirilmesinin mümkün kılınması, ödeme ve elektronik para kuruluşlarına da para transferine konu müşteri hesapları için IBAN oluşturabilme yetkisinin verilmesinin, TÖDEB üyelerinin FAST Sistemine erişiminin ve entegrasyonunun mümkün kılınmasıyla servis bankacılığı modelinin mevzuat sisteminde yerini almasının da kullanıcıları yepyeni ürün ve hizmetlerle buluşturabileceğini söyleyen Eliaçık, tüm bunların müşteri memnuniyetini odaklayan yeni iş modellerinin hayata geçirilmesini sağlayacak ve finansal sistemde yapısal değişiklikler doğurabilecek potansiyele sahip mevzuatsal gelişmeler olduğunu ifade etti.

Mevzuat Değişikliklerinin Finteklere Etkisi!

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir