Share

“Sağlık Çalışanlarına Gece Tazminatı Ödenmeli”

Sağlık çalışanlarının kronik hale gelen sorunlarının çözülmesi gerektiğini dile getiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, “Döner sermaye adaletsizliği, malpraktis ve şiddet konusunda sağlık çalışanlarını koruyacak düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmeli. Nöbet ücretleri en az 1 saatlik mesaiye denk gelecek şekilde artırılmalı, sağlık çalışanlarına gece tazminatı ödenmeli” dedi.

“Sağlık Çalışanlarına Gece Tazminatı Ödenmeli” Sağlık çalışanlarına gece tazminatı ödemesi yapılması konusunu konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş sendikal mücadelenin birlik ve beraberlik içerisinde yapıldığında daha değerli olduğunu ve birlikte hareket edildiğinde çözülmeyecek sorunun olmadığını söyledi.

“Toplu Sözleşme Yasası Muhakkak Değiştirilmeli”

Toplu sözleşme yasasından dolayı sorunların yaşandığını belirten Durmuş, “Memur-Sen olarak, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun değiştirilmesi ve 1 ay olan toplu sözleşme süresinin uzatılması için çalışıyoruz” dedi.

Durmuş, sözleşmeli personel uygulamasının Türkiye’ye yakışmadığını söyleyerek, bu yıl içinde sözleşmeli personel sorunun çözümüne yönelik Çalışma Bakanlığı ile Memur-Sen arasında çalışmaların yapılacağını ve farklı istihdam modellerine son verileceğini belirtti.

"Sağlık Çalışanlarına Gece Tazminatı Ödenmeli"

“Ek Ödemelere Yapılan Yüzde 20 Artış Önemli Bir Kazanım”

Ek ödemelere yapılan yüzde 20 zamla sağlık çalışanlarının ücretlerinde önemli bir artış olduğunu söyleyen Durmuş, “Aralık 2021’de alınan ek ödemeyle Ocak 2022’de alınan ek ödeme arasında önemli bir artış var. Ek ödeme artışı ile sağlık çalışanlarının aldığı ücretlerde önemli bir iyileştirme oldu. Bu rakam gelen zamlarla daha da artacak” dedi.

“Döner Sermaye Sistemi Yeniden İnşa Edilmeli”

Durmuş, döner sermaye sisteminin sağlık çalışanlarının hakkını sömürdüğünü belirterek, “Aynı branşta görevli, eşit sürede hizmet veren iki farkı hastanede hizmet veren sağlık çalışanlarının aldığı döner sermayeler arasında çok büyük farklar var. Biz, bu sistemin çöktüğünü ve sağlık çalışanları arasında ayrımcılığa yol açtığını her platformda söylüyoruz. Bu adaletsizliğe karşı çözüm önerimizi yetkililer ile de paylaştık. Döner sermaye sistemi adaleti ve hakkaniyeti sağlayacak şekilde yeniden inşa edilmeli” dedi. Durmuş , “Döner sermaye adaletsizliği, malpraktis ve şiddet konusunda sağlık çalışanlarını koruyacak düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmeli. Nöbet ücretleri en az 1 saatlik mesaiye denk gelecek şekilde artırılmalı, sağlık çalışanlarına gece tazminatı ödenmeli” dedi (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

You may also like...